Картите на мадам Ленорман

Игри

Информация за страница Картите на мадам Ленорман

Гадаенето с картите на мадам Ленорман се извършва изключително лесно, а освен това въпросните карти са много популярни. Броят на картите в тестето е общо 36 и всяка една от тях представлява отделен елемент. Със сигурност много хора по света познават тези карти, особено ако са ходили на гледачи. Предсказването на бъдещето е сфера, от която се интересуват много хора. Един от най-популярните методи са именно картите на Ленорман, за които има информация на много места. В това число влиза и Интернет, който е най-добрият източник на информация. Затова всеки интересуващ се в тази сфера може да намери всичката информация, от която се интересува. Въпросните карти имат изображение, което съвпада с всяка една от тях. Името на картата е нещо, на което винаги трябва да се обръща внимание при този оракул. По традиция много хора забравят този факт, а се концентрират главно на изброените значения. Така или иначе тези карти в наши дни са широко известни.

   Всичко може да има гадателско значение при вида на картите и при нещата, които минават през ума на хората. Именно това е най-съществената отличителна черта на картите на мадам Ленорман. Интуицията никога не трябва да се подценява, защото често именно тя е причината за взимането на възможно най-правилните решения. Тя има огромно значение, когато се извършва гледането с картите на Ленорман. Всяка една карта е добре позната, защото е с подробно описание и то може да се намери лесно от потребителите по всяко време на денонощието. Много от тях всъщност прекарват голяма част от времето си, търсейки информация за гледане на карти. Ето защо няма начин да не попадат и на картите на Ленорман, които наред с картите Таро са особено популярни в световен мащаб. Конник, детелина, кораб и къща са първите четири карти от въпросното тесте. Всяка от тях означава различни неща, независимо дали пожелалият да види бъдещето си е мъж или жена. Значението на детелината се свързва с благодарността, която хората би следвало да изпитват за добрата си съдба и да се възползват от късмета си. Всъщност детелината е символ и на щастието.

   Конникът пък символизира смелостта, която хората трябва да изпитват по отношение на промените в техния живот. Корабът пък означава, че е време да се отплава без обръщане назад. Откриването на нови хоризонти е перспектива, която по принцип би трябвало да зарадва всеки. Къщата от картите на мадам Ленорман пък означава, че трябва всички неща да се приемат реалистично и без никакви самозаблуждения. Оставянето на капризите на страна е друго, което символизира картата къща. Това са само четири от общо 36-те на брой карти от тестето, всяка една от които крие определено послание. В наши дни от гледане на карти се интересуват много хора, при това на различна възраст. В голяма част от случаите предсказанията се сбъдват напълно, ето защо картите на Ленорман в никакъв случай не трябва да бъдат подценявани. Благодарение на тях много хора могат да разберат какво трябва да направят, за да променят живота си в положителна насока.

Етикети:   Гледане на карти , Гадаене на карти
eXTReMe Tracker